Maxime DIY HOWL-o-ween Costume Contest

Maxime DIY HOWL-o-ween Costume Contest

FURparents, tara na’t makisalo sa 2nd Anniversary ng Woofy! Katuwaan muna–Pakita naman ang mga best buddy ala lechon ninyo! Cochinillo yarn?   Mechanics:  Comment a picture of Buddy’s best Cochinillo photo. Plus point sa mga may creative na props...